Про нас

Місія центру

  Місія Центру – стати мобільною та дієвою службою для створення необхідних умов професійного розвитку педагогічних працівників, реалізації їх творчої ініціативи та академічної свободи.

Основні завдання

     ♦Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань: планування траєкторії професійного розвитку; проведення супервізії;  розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; упровадження нових освітніх технологій.
    ♦Професійна підтримка педагогічних працівників з питаньвпровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти; якісної підготовки учнів до проходження ЗНО на засадах індивідуалізації навчання; формування управлінської компетентності керівників в умовах Нової української школи.
     ♦Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом: координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; формування та оприлюднення на власному вебсайті баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників.
       ♦Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

Наші цінності

Команда віддані справі і поєднані єдиною метою професіонали, що діють активно,         працюють творчо та прагнуть до саморозвитку.
Якість завжди відстежуємо запити та  пропонуємо якісний актуальний освітній   продукт.
Середовище для розвиткустворюємо культуру взаємин у поєднанні з          культурами успіху і правил.
Інноваційністьвпроваджуємо нові технології навчання.
Прозорість чесність і відкритість стосунків як в середині організації, так і в зовнішніх діях.
Довіра   співпрацюємо на засадах партнерства та синергії.
Клієнтоорієнтованість орієнтація на успіх Педагога, що постійно навчається.

Головний меседж

     Головний меседж центрів — допомагати, а не вимагати, обмінюватися ідеями й досвідом, а не вказівками, працювати на запити педагогів, пропонувати актуальні питання для обговорення, а не нав’язувати свої без варіантів вибору.

Наша команда

Наталія Прокопик

Директор Центру

Сусанна Олексій

Консультант Центру

Ірина Переймибіда

Консультант Центру

Галина Завальнюк

Консультант Центру

Ірина Чіпак

Консультант Центру