Інклюзивна освіта

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (у редакції від 28.10.2020). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF#Text
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа на період до 2029 року». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» (із змінами внесеними Постановою КМУ від 28.07.2021        № 769). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 «Про організацію навчання в закладах позашкільної освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text 
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами». – Режим доступу: http://surl.li/arwws 
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ:

 • Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text
 • Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 768) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2003-%D0%BF#Text
 • Положення про спеціальну школу,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#n10
 • Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#n192
НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 28.09.2012 № 1/1-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675  «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-675736-12#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0529736-12#Text 
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1/9-691  «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-691729-18#Text
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019  № 1/11-2635 «Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12#Text
 
2021 рік
2022 рік

2023-2024 н.р.

Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної  освіти
Е-навчання ІППО. Інклюзивна компетентність  https://elearning.ipo.kubg.edu.ua/course/index.php?categoryid=33
Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України https://ispukr.org.ua/?page_id=344#.Yx8uA3ZBxPY
Освітня платформа «Всеосвіта» Інклюзивна освіта 33 вебінари https://vseosvita.ua/course?rt=4818

На Урок : 

 https://naurok.com.ua/upgrade
Курс «Інклюзивне навчання: робота вчителя і асистента вчителя» https://naurok.com.ua/learn/inklyuzivne-navchannya-robota-vchitelya-i-asistenta-vchitelya-38
Курс «Сучасні технології інклюзивного навчання» https://naurok.com.ua/learn/suchasni-tehnologi-inklyuzivnogo-navchannya-36
Курс «Ефективна взаємодія вчителя та учнів з особливими освітніми потребами» https://naurok.com.ua/learn/efektivna-vzaemodiya-vchitelya-ta-uchniv-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-22
Курс «Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше» https://naurok.com.ua/learn/inklyuzivna-osvita-korotko-pro-nayvazhlivishe-17
Курс «Педагогіка довіри» https://naurok.com.ua/learn/pedagogika-doviri-2
Підвищення кваліфікації за напрямом: Інклюзивна освіта (вебінари, конференції)  https://naurok.com.ua/upgrade/inclusive 

EdEra :  https://www.ed-era.com/courses/

Онлайн-курс про організацію інклюзивного освітнього середовища «Школа для всіх» https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409
Онлайн-курс про організацію безпечного психосоціального простору для вчителів і дітей «Безпечний простір» https://study.ed-era.com/uk/courses/course/636
Онлайн-курс для спеціалістів, які працюють з дітьми синдромом Дауна і дітьми з інтелектуальними порушеннями «Навчаємося разом» https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:DownSyndrome+DS101+2020/about
 Онлайн-курс «Бери і роби» https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/about
Онлайн-курс знайомить з недискримінаційним і толерантним викладанням «Недискримінаційний підхід у навчанні» https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about
Онлайн-курс для вчителів про сучасні практики оцінювання «Оцінювання без знецінювання» https://study.ed-era.com/uk/courses/course/410
Онлайн-курс для вчителів початкових класів “Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами” https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about
Онлайн-курс для вчителів “Домедична допомога” https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/about
Джерело: сайт МОН України

Наказ МОН №836 від 19.09.2022

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 19 ВЕРЕСНЯ 2022 Р. № 836 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ 1-2 ТА 3-4 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗЗСО ДЛЯ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ НАКАЗІВ МІНІС ТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Джерело: сайт МОН України


Поділитись цією новиною