Сертифікація

Учаснику сертифікації

 

Вимоги до учасників сертифікації

 

Алгоритм дій учасника сертифікації – 2023

 1. Зареєструватися

 2. Взяти часть у незалежному тестуванні

 3. Здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності

 4. Представити свій практичний досвід роботи відповідно до критеріїв, зазначених у Методиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення їх практичного досвіду роботи

 5. Отримати результати сертифікації

 

Права та обов’язки учасника сертифікації

Педагогічний працівник має право на:

 1. Проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік у разі не отримання сертифікату (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) у разі отримання сертифікату (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 4. Зарахування проходження атестації, а також присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у разі успішного проходження сертифікації (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 5. Залучення до проведення інституційного аудиту в закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм (ч. 5 ст. 51 «Про освіту»)

 6. Здійснення інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти

 7. Відмову за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (п. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників )

ВАЖЛИВО! Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Обов’язки педагогічних працівників:

 1. Виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками (ч. 3 ст. 22 «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 3. Не проводити репетиції навчальних занять (п. 33 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Сертифікація 2023

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 р. № 35 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році» сертифікація педагогічних працівників буде здійснюватись для:

 • вчителів початкових класів, не більше 1500 осіб;

 

Терміни реєстрації з 30 січня по 13 лютого 2023 року в два етапи:

– основний етап – 30 січня – 05 лютого;

– додатковий етап – 06 – 13 лютого.

 • вчителів математики, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти, не більше 500 осіб;

 

Терміни реєстрації з 01 до 11 серпня 2023 року в два етапи:- основний етап 01 – 07 серпня;- додатковий етап 07 – 11 серпня

 • вчителів української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти, не більше 500 осіб.

 

Терміни реєстрації з 01 до 11 серпня 2023 року в два етапи:

– основний етап – 01 – 07 серпня;

– додатковий етап  – 07 – 11 серпня

 

 

 

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років.

 

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

 

Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката

Експерти – педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації, а саме до третього етапу сертифікації – вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Положення про сертифікацію 

Кроки, щоб стати еспертом

Крок 1. Реєстрація.

 

Крок 2. Навчання.

Програма навчання кандидатів у експерти у 2023 році:   

Мета навчання: формування єдиного підходу до оцінювання професійних компетентностей.

Навчання спрямоване на:

 • ознайомлення з Методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації у 2023 році.

 • розкриття особливостей роботи з методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації;

 • формування умінь об’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителя; 

 • формування навичок заповнення форми експертного висновку (в електронному та паперовому форматах ознайомлення з переліком необхідної документації. 

 

Зразки тестів:

Результати навчання: за умови позитивної здачі фінального тестування видається сертифікат, який зараховується як чергове підвищення кваліфікації (30 год., 1 кредит ЄКТС).

 

Крок 3. Робота з експертом.

Список експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у поточному році.

Вимоги до складу експертної групи:

Алгоритм дій експерта 

 • Отримати дані про учасника

 • У визначений термін попередити учасника про дату вивчення

 • Провести вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації

 • Заповнити необхідну документацію

 • Надіслати учаснику електронний лист.

 

Основні документи для роботи експертів

Наказ про загальний список експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2023 році

Наказ про форму експертного висновку та методичні рекомендації щодо його заповнення

Форма експертного висновку (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Методичні рекомендації щодо заповнення форми експертного висновку (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Сертифікація педагогічних працівників є однією з процедур зовнішнього забезпечення якості освіти (ст. 41 Закону України «Про освіту»).

Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками.

Інформація для керівника про сертифікацію

 1. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою (ст. 51 Закону України «Про освіту»)

 2. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають педагогічне навантаження (ч.4 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

 4. Педагогічний працівник має право відмовитися за власним бажанням від участі у сертифікації у встановленому порядку (пп. 16, 32 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 5. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 6. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 7. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік (ч. 5 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п. 41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників).

Переваги, які мають сертифіковані вчителі

 1. Впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 2. Надають професійну підтримку та допомогу іншим педагогічним працівникам (здійснюють супервізію) (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Залучаються до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 4. Залучаються до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч.5 ст. 51 Закону України «Про освіту»)

Дії керівника

 1. Видати довідку із закладу освіти педагогічному працівнику, який реєструється для проходження сертифікації, з інформацією про:

  • прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності)

  • назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також того, чи є відповідна посада його основним місцем роботи

  • загальний стаж педагогічної роботи

  • стаж роботи на займаній посаді

  • спеціальність згідно з дипломом

  • кваліфікаційну категорію

  • педагогічне звання (за наявності) (п.8 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 1. Допустити експертну групу до освітнього закладу у ході вивчення практичного досвіду учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти (п. 30 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

 2. Сприяти педагогічним працівникам, які отримали сертифікат в щомісячній доплаті у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

 3. Вважати виданий сертифікат достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення щодо присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії (педагогічного звання)  сертифікованого вчителя без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням його діяльності (ч. 7 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію» від 15 грудня 2020 р. № 1/9-690)

Нормативні документи

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Документи для завантаження

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Форма анкети самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Методичні рекомендації щодо заповнення учасником сертифікації анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Форма експертного висновку (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)

Методичні рекомендації щодо заповнення форми експертного висновку (2023 рік, вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти)


Поділитись цією новиною